Liên Hệ

1- Hà Nội : 35 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 091.342.685 (Mr.Quyền)

2- Thành phố Hồ Chí Minh :

46 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Đa Kao,Quận 1,Hồ Chí Minh
ĐT : 0861.23.2122